image banner
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN

  Họ tên: Hoàng Nguyễn Minh Hiếu

  Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1993

  Điện thoại: 0378004122

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó bí thư Đoàn phường

  Họ tên: Nguyễn Thị Thu Hồng

  Ngày, tháng, năm sinh: 1999

  Điện thoại: 0978782341

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Hội Nông dân

  Họ tên: Trương Minh Ngàn

  Ngày, tháng, năm sinh: 24/7/1979

  Điện thoại: 0984760213

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch Hội LHPN phường

  Họ tên: Hùynh Thị Tuyết Hoa

  Ngày, tháng, năm sinh: 1976

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Chủ tịch UBMTTQVN

  Họ tên: Lê Văn Lợi

  Ngày, tháng, năm sinh: 08/7/1970

  Điện thoại: 0348233036

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch UBMTTQVN

  Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Tâm

  Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1987

  Điện thoại: 0985651751

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

  Họ tên: Nguyễn Văn Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh: 1977

  Điện thoại: 0943288288

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

  Họ tên: Trần Trung Thành

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1965

  Điện thoại: 0903160500

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Bí thư Đảng ủy Phường

  Họ tên: Nguyễn Văn Dũng

  Ngày, tháng, năm sinh: 10/9/1977

  Điện thoại: 0943288288

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Chủ tịch UBND phường

  Họ tên: Phạm Đình Tùng

  Ngày, tháng, năm sinh: 14/10/1974

  Điện thoại: 0907234305

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Phó chủ tịch UBND Phường

  Họ tên: Huỳnh Thanh Tài

  Ngày, tháng, năm sinh: 06/12/1985

  Điện thoại: 0979991816

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

  Họ tên: Trần Trung Thành

  Ngày, tháng, năm sinh: 15/101965

  Điện thoại: 0903160500

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân

  Họ tên: Lê Quang Ngọc

  Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1976

  Điện thoại: 0942247484

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  1.

  Họ tên: Bồ Thị Ngọc Trí

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  2. Công chức Tài chính - kế Toán

  Họ tên: Nguyễn Văn Đài

  Ngày, tháng, năm sinh:

  Điện thoại: 0964576187

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  3. Trưởng Công an Phường

  Họ tên: Nguyễn Hoàng Thái

  Ngày, tháng, năm sinh: 1974

  Điện thoại:

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  4. Công chức Tài chính - Kế toán

  Họ tên: Hồ Thị Hồng Thắm

  Ngày, tháng, năm sinh: 1989

  Điện thoại: 0393579050

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  5. Công chức Địa chính - Xây dựng

  Họ tên: Đàm Thị Liên

  Ngày, tháng, năm sinh: 1986

  Điện thoại: 0973599372

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  6. Công chức Địa chính - Xây dựng

  Họ tên: Đỗ Văn Chung

  Ngày, tháng, năm sinh: 1983

  Điện thoại: 0828061083

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  7. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Võ Thị Kim Huê

  Ngày, tháng, năm sinh: 1983

  Điện thoại: 0967680866

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  8. Công chức Văn hóa - Xã hội

  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Ngày, tháng, năm sinh: 1986

  Điện thoại: 0934010686

  >> Xem chi tiết
 • anh-dai-dien

  9. Công chức Văn phòng - thống kê

  Họ tên: Nguyễn Thị Hồng Ngân

  Ngày, tháng, năm sinh: 27/6/1989

  Điện thoại: 0976279788

  >> Xem chi tiết
   


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG MINH THÀNH

Địa chỉ : Tổ 2, KP3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 02713 667 312

Chịu trách nhiệm : UBND phường Minh Thành

Thiết kế bởi VNPT Bình Phước | Quản trị